Jučer je u Bosanskoj Krupi održana redovna sjednica Općinskog vijeća u kojoj se između ostalog našla i inicijativa vijećnika Jasenka Šertovića za ukidanje financiranja političkih stranaka iz Budžeta općine Bosanska Krupa. U narednom periodu ovakva odluka će se pripremiti i usvojiti i poslije Ključa, Bosanska Krupa će biti među prvima koji su ukinuli ovakvo financiranje. Prijedlog vijećnika je da se sredstva usmjere u pomoć socijalno ugroženim kategorijama, da se poveća kod stipendiranje studenata ili da se poveća grant sa sportski savez.

U nastavku prenosimo inicijativu:

Obzirom da je objavljeno u medijima da je već nekoliko općina u FBiH ukinulo ekonomski kod koji se odnosi na finansiranje političkih partija, ovim putem dostavljam Inicijativu načelniku općine Bosanska Krupa Arminu Halitoviću da odmah obustavi finansiranje političkih partija, da na idućoj sjednici OV predloži ukidanje Odluke o kriterijima za finansiranje parlamentarnih grupa u OV općine Bosanska Krupa gdje je članom 3. pomenute odluke predviđeno finansiranje u iznosu od 200,00 KM po osvojenom mandatu, a koja je objavljena u (Sl.Glasniku općine br.2/10), i da Načelnik općine Bosanska Krupa u što skorijem roku ponudi OV rebalans Budžeta općine Bosanska Krupa za 2019.godinu kojim bi se ukinuo ekonomski kod 614323 – Tekući transferi za političke partije- Parlamentarne grupe u visini od 50.000,00 KM, a da se sredstva sa istog usmjere u pomoć socijalno ugroženim kategorijama, da se poveća kod stipendiranje studenata ili da se poveća grant sa sportski savez.

Inicijativom Kluba vijećnika SDP prestaje finansiranje poltičkih stranaka iz Budžeta u ovoj općini. Naime, Općinsko vijeće Ključ zadnjeg dana februara na svojoj XXIII usvojilo je odluku o ukidanju finansiranju političkih stranaka. Sredstva iz budžeta umjesto za ovu namjenu bit će preusmjerena za pomoć socijalni ugroženim građanima. Prema riječima Nedžada Zukanovića, načelnika Općine Ključ, riječ je o sredstvima od 100.000 KM. Ključ je tako postao četvrta jedinica lokalne samouprave koja se odlučila na ovaj potez. Prethodno su to uradile općine Donji Vakuf i Visoko, te Grad Zenica.

Ovim činom općina Ključ je postala prva na području USK-a ali i jedna od rijetkih u Bosni i Hercegovini koja iz Budžeta neće finansirati političke stranke. Ispred Kluba vijećnika SDP-a zaključak je prisutnim vijećnicima prezentirao vijećnik Emil Koljić.

Izvor: krupljani.ba