Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić razgovarao je danas sa novim rukovodstvom Organizacije ratnih vojnih invalida Grada Bihaća na čelu sa novoizabranim predsjednikom Elvirom Hadžićem. Ova boračka organizacija danas u Bihaću okuplja skoro 1.200 članova, a fokus aktivnosti novog rukovodstva organizacije u 2020. godini biti će poboljšanje statusa ove populacije.

S tim u vezi sa gradonačelnikom Fazlićem razgovarano je o saradnji ORVI Bihać i Grada Bihaća u tekućoj godini, sa akcentom na realizaciju projekata koje predloži organizacija, a koji će za cilj imati konkretnu podršku ratnim vojnim invalidima.

„Podrška Grada Bihaća našoj organizaciji RVI nije upitna i ona sasvim sigurno treba i mora biti izraženija i dogovorili smo se da zajednički osmislimo na koji način u toku ove godine možemo pomoći aktivnosti ORVI Bihać, ali isto tako analizirati ćemo i sve one stvari koje se tiču Zakona o dopunskim pravima boraca a koji se odnose na Grad Bihać s ciljem njegovog poboljšanja u onim segmentima koje zakon i predviđa za naše ratne vojne invalide“ – istakao je gradonačelnik Fazlić.