Njemačka nastavlja dugogodišnji angažman u Bosni i Hercegovini u oblasti humanitarnog deminiranja s ulaganjem dodatnih 550.000 eura. 

Njemačka vlada putem direktne dodjele sredstava stavlja na raspolaganje organizaciji ”Mines Advisory Group” (MAG).

Organizacija MAG tom podrškom nastavlja aktivnosti deminiranja u općini Ljubljenica, gdje je već prošle godine počela s čišćenjem lokacije. MAG će, povrh toga, očistiti sumnjive lokacije i u regiji Tuzle.

– Sredstvima koja su stavljena na raspolaganje, organizacija MAG može očistiti oko pet kvadratnih kilometara sumnjivih lokacija. Nakon toga ta područja se uglavnom koriste za poljoprivredu, šumarstvo i stavljaju na raspolaganje za povratak stanovništva – saopćeno je iz Njemačke ambasade.

Vlada Savezne Republike Njemačke od 1997. godine osigurala je oko 36 miliona eura za humanitarno deminiranje i na taj način u neposrednoj blizini stanovništva osigurala prostor bez mina.Izvor vijesti: Avaz.ba / azra.ba