Područje Grada Cazina u 2018. će biti potpuno očišćeno od mina

cazin.NET

Unsko-sanski kanton je jedan od dijelova Federacije Bosne i Hercegovine sa najvećim procentom rizične sumnjive površine zagađene minama, sa oko 105 miliona kvadratnih metara. To direktno ugrožava oko 129 mjesnih područja ili oko 160 hiljada stanovnika kantona.

Iako se proces deminiranja na području Unsko-sanskog kantona odvija dosta sporo s obzirom na veličinu kontaminiranog prostora minama, do značajnog pomaka došlo je zahvaljujući dobroj saradnji lokalnih zajednica sa Oružanim snagama BiH, angažovanjem deminerskih timova. Na području Unsko-sanskog kantona, ali i među rijetkima u Federaciji Bosne i Hercegovine, trenutno je jedino općina Bosanski Petrovac bez minskih polja, a uskoro će se pomenutoj općini pridružiti i grad Cazin.

Naime, u Cazinu, u posljednjih nekoliko godina, proces deminiranja je intenziviran i na njegovom prostoru je sve manje minama zagađenih površina.

Završetkom rata sumnjiva površina na području Grada iznosila je oko 3.600.000 m2, a 2010. godine ista je smanjena na 2.510.000 m2. U minskim incidentima, u periodu 1992-1995. godine na njegovom području stradalo je 68 lica, a u periodu poslije rata, do 2010. godine, od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava stradalo je još 20 lica.

Grad Cazin je 2010. godine među prioritete sebi postavio za cilj da se područje Grada očisti od minskih polja i rizičnih površina sumnjivih na mine, te su u budžetu redovno planirana sredstva za sufinansiranje projekata humanitarnog deminiranja.

Na području Cazina do danas je realizirano više projekata kojim su uklonjene prijetnje od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava. U 2011. godini, u saradnji sa RU BH MAK – Bihać, donijet je Plan provođenja protivminskih akcija za grad Cazin, kojim je planirano da se eliminišu ili da se izvrši redukcija sumnjive površine generalnim izviđanjem ili deminiranjem, metodom čišćenja i tehničkog izviđanja na rizičnim i sumnjivim površinama I i II kategorije prioriteta.

Sve aktivnosti i zadaci planirani gore navedenim Planom do danas su skoro realizirani i preostalo je još da se završi deminiranje područja Unske brine, u naselju Miostrah, a radi se o nepristupačnom terenu na kojem je trebalo izvršiti sanaciju nekategorisanog puta u dužini od oko 6 km, prije svega radi sanitetskog, ali i ukupnog logističkog obezbjeđenja deminerskih timova. Završetkom ovog projekta Cazin će postati grad bez minskih polja.

Ovih dana u završnoj su fazi radovi na deminiranju navedene lokacije, a na istoj rade deminerski timovi Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i, prema informacijama Službe za civilnu zaštitu – koordinatora za deminiranje, Senada Ždralića, do kraja 2018. godine ovaj krajiški grad će biti potpuno očišćen od minskih polja.

I pored toga što na području Grada, po završetku navedenog projekta, neće biti poznatih sumnjivih i rizičnih površina zaraženih minama, i dalje ostaje opasnost po građane od zaostalih neeksplodiranih ubojnih sredstava, što je i dalje obaveza i nadležnost civilne zaštite.



6

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...