U cilju rasterećenja zgrade i prostora oko Đačkog doma u Borićima, prva grupa od 237 migranata izmještena je u posljednja dva dana u kolektivni smještaj u krugu bivše tvornice “Bira”.

Među njima je 16 porodica sa djecom, 45 maloljetnika, dok su ostali samci. Odmah po prijemu, vrši se ljerarski pregled, registracija, te podjela ćebadi i paketa. Kapacitet smještaja u krugu tvornice “Bira” je 450 mjesta.

Pogledajte i fotografije!

 

/Radio Bihać /FOTO: Radio Bihać