Sindikati doktora medicine i stomatologije, te nezavisnih zdravstvenih radnika u Domu zdravlja Bihać danas su i jednoiposatnim štrajkom upozorenja ukazali na neuslovnost i nesigurnost zgrade oštećene u prošlogodišnjem potresu, odnosno nemogućnost adekvatnog zbrinjavanja pacijenata u takvim uslovima za rad.

Službe Doma zdravlja u Bihać trenutno funkcionišu na šest radnih lokacija, a istaknuto je kako su neki svoj posao prinuđeni raditi u hodnicima oštećenog objekta. Prema riječima zaposlenih, nemoguće je ispoštovati ni trenutne zdravstveno – epidemiološke mjere, s obzirom da u prostorijama od 16 kvadratnih metara ordiniraju po dva ljekara i medicinsko osoblje.

Predstavnici sindikata i zaposleni u Domu zdravlja Bihać insistiraju na konkretnim potezima, kojima će im se u što skorije vrijeme obezbijediti siguran i adekvatan prostor za rad, odnosno mogućnosti za nesmetano pružanje zdravstvenih usluga građanima Bihaća.

Izvor: Radio BIHAĆ