Uputstvo koje je CIK BiH usvojio o popuni popuni Doma naroda FBiH stupilo je na snagu objavom u ” Službenom listu BiH “.
Uputstvo o izmjeni Uputstva o postupku sprovođenja posrednih izbora za organe vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine objavljeno je 21.decembra u „Službenom glasniku BiH“, a dan nakon toga stupilo je na snagu.

Podsjećamo, CIK BiH ovaj akt usvojio na sjednici 18. decembra, a predsjednik ove institucije Branko Petrić poručio je da su time stvoreni uslovi za nesmetani izbor delegata u Dom naroda FBiH i uspostavljanje vlasti u BiH nakon oktobarskih izbora.

Rješenje predviđa korištenje popisa iz 2013. godine i poštivanje principa 1/1/1, koji kaže da će “u Domu naroda bite najmanje jedan Bošnjak, jedan Hrvat i jedan Srbin iz svakog kantona koji imaju najmanje jednog takvog zastupnika u svom zakonodavnom tijelu“.

Nezadovoljne odlukom CIK-a BiH, mnoge političke stranke najavile su apelaciji pred Ustavnim sudom BiH, dovodeći u pitanje ustavnost usvojenog akta o raspodjeli mandata u federalnom Domu naroda.

U nastavku donosimo kompletnu odluku CIK-a BiH.