Onkolološkim pacijentima u Federaciji Bosne i Hercegovini nedostaje 16 lijekova za čiju je nabavku oboren tender, saopšteno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Predmetni postupak javne nabavke okončan je zaključenjem ugovora za 6 lijekova.

Trenutno je deficitarno 15 lijekova iz grupe citostatika.

Razlog je kašnjenje usvajanja budžeta Federacije i Finansijskog plana zavoda, zbog čega je zavod bio u potpunoj blokadi.

U toku je novi postupak javne nabavke za predmetne lijekove.

(Vijesti.ba)