Priča o obnovi bihaćke bolnice koja je potpuno uništena u požaru u ljeto 2013. godine ni do danas nije dobila svoj epilog, piše novinska agencija Patria.

Na web stranici Kantonalne bolnice Bihać mogu se naći i brojevi žiro-računa na koje građani BiH mogu uplaćivati donacije, kako bi se kupili prijeko potrebni prozori.

Doktor Samir Muminović, nekadašnji direktor bolnice je na posljednjoj sjednici Skupštine USK-a ponovio pitanje, a vezano za sredstva koja su donirana Kantonalnoj bolnici u Bihaću.

Redom je naveo donatore i iznose doniranih sredstava:

Vijeće ministara 2013. godine: 100.000 KM
Vlada Federacije 2013. godine:  500.000 KM
Vlada Kantona 2013. godine: 300.000 KM
Islamska zajednica iz sergije po džamijama 203.000 KM
Općina Centar Sarajevo: 50.000 KM
Meggle: 100.000 KM
Pliva: 50.000 KM
Općina Karlovac: 20.000 KM

Prema riječima Muminovića, a koji je svakako dobro upućen u dešavanja, ovo nisu jedina donatorska sredstva, a ukupan zbir navedenih donacija iznosi 1.323.000 KM. Naveo je također i da je procijenjena šteta nakon požara iznosila 1.300.000 KM.

Muminović je na kraju svog obraćanja postavio pitanja:

1. Gdje su potrošena sredstva koja su donirana za sanaciju štete od požara?
2. Ako su potrošena, da li su potrošena na adekvatan način i u skladu s onim za šta su skupljana?
3. Ako nisu potrošena, da li ona još postoje i zašto se ne iskoriste da saniraju štetu od požara?

Vijeće ministara BiH na čelu sa predsjedavajućim Denisom Zvizdićem nije dalo niti jednu KM za obnovu bihaćke bolnice što je obrazloženo da to nije u nadležnosti Vijeća ministara, već kantonalnog nivoa vlasti.

 

//MojUSK