Europski parlament mladih BiH otvara aplikacije za učešće na prvoj Regionalnoj Sesiji Bihać koja će se održati u periodu od 30.11. – 2.12.2018. u Bihaću.

Europski parlament mladih( European Youth Parliament) je jedna od najvećih europskih platformi za političku debatu, međunarodne susrete i razmjenu ideja između mladih ljudi Europe. Prisutan je u 40 europskih zemalja sa više hiljada mladih volontera uključenih u aktivnosti. Godišnje se u prosjeku organizuje 500 događaja u EYP mreži. EYP u Bosni i Hercegovini postoji od 2013. godine, kada je 6.11.2013. osigurao status inicijative, 13.6.2014. kandidatski status i 24.10.2015. punopravni status u ovoj međunarodnoj organizaciji. Trenutno brojimo preko 150 članova u pet bh. gradova: Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banjoj Luci i Zenici. Glavni sponzor i partner organizacije je ured Ujedinjenih nacija u BiH, te Delegacija EU.

Počevši od novembra 2018. godine, Regionalne sesije realizovane unutar Europskog parlamenta mladih BiH će imati svoju unikatnu tematiku. Jedan primjer takve sesije je upravo ova sesija koja će pokriti teme u domenu svakodnevnih problema, što ima za cilj kako sesiju učiniti zanimljivijom tako i privući određenu publiku –srednjoškolce i studente s područja Bihaća. Kroz participaciju, svi delegati će biti u mogućnosti da unaprijede svoje kritičko razmišljanje, vještine timskog rada, javnog govora kao i da upoznaju druge mlade učesnike iz Bihaća, ostatka Bosne i Hercegovine, te Europe.

Regionalna Sesija Bihać 2018 se svrstava u Regionalne sesije, koje predstavljaju simulaciju rada Europskog parlamenta, naravno na engleskom jeziku, zbog internacionalnog karaktera. Regionalnesesije imaju za cilj podstaknuti učesnike na kritičko razmišljanje i razviti njihove retoričke i pregovaračke vještine kroz rasprave i izrade rezolucija zasnovanih na aktuelnim lokalnim i europskim pitanjima.

Pozivamo sve srednjoškolce i studente da budu dio ovog prvog događaja EYP u Bihaću. Također najbolji delegati se dalje plasiraju na Nacionalnu Sesiju (koja se održava u Sarajevu) na kojoj će učestvovati mladi ljudi iz 20 zemalja Europe.

Link za aplikaciju: https://docs.google.com/forms/d/1MLL_Kuvh58xoh8sygax-uh3bNr1qHfL72vMM1eRASg4/edit

Više detalja na Facebook stranici European Youth Parliament Bosnia and Herzegovina ili na e mail [email protected]