Postavljene nove ulične kante za smeće u gradu (FOTO)

Biscani.net
U užem dijelu grada postavljeno 49 novih kanti za odlaganje smeća kao i jedna klupa za sjedenje. Vrijednost ovog projekta iznosila je nešto manje od 7.000 KM ,a JU „ Zavod za prostorno uređenje „ je ovaj projekat finansirao putem Grada Bihaća, iz sredstava komunalne naknade.

U užem dijelu grada postavljeno 49 novih kanti za odlaganje smeća kao i jedna klupa za sjedenje. Vrijednost ovog projekta iznosila je nešto manje od 7.000 KM ,a JU „ Zavod za prostorno uređenje „ je ovaj projekat finansirao putem Grada Bihaća, iz sredstava komunalne naknade.

Poslovi su realizirani po Programu obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2018.god.

Radi se o betonskim kantama, izrađenim od granita i inoxa sa uloškom za pražnjenje smeća, koje će zamijeniti stare,dotrajale i devastirane korpe za odlaganje smeća postavljene prije više godina, dok je jedan broj postavljen i na sasvim novim lokacijama.

Postavljeno je 28 kanti u Bosanskoj ulici ,koje su zamijenile ranije devastirane inox kante,dok je na popularnim Gelenderima i na šetnici uz Unu postavljeno nova 21 kanta.

Kante su postavljene najvećim dijelom u užem gradskom području, odnosno na lokacijama gdje je i najveća frekvencija pješaka, ali nove kante svojom veličinom i oblikom neće suziti pješačke koridore niti će ometati komunikaciju.

Ovi novi elementi urbane opreme, će doprinijeti većoj ekološkoj osviještenosti građana,i urbanijem izgledu grada.

Biscani.net

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...