Poticaj za uzgoj malina u Bosanskoj Krupi ove godine 100.000 KM

24h.ba

Danas je održana 11. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa.

Na dnevnom redu našlo se osam tačaka među kojima i izbor i imenovanja u Općinskom vijeću, Plan utroška sredstava od naknade za korištenje državnih šuma, Pravilnik o visini i načinu isplate jednokratne novčane pomoći porodiljama, Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede kojim se 100 hiljada KM izdvaja za poticaj uzgoja malina.

Današnju sjednicu obilježila je i promjena parlamentarne većine koju od sada čine SDP (5), ASDA (5), DF (4), NS (1) i vijećnik iz reda nacionalnih manjina.

Nakon vijećničkih pitanja i odgovora na ista, razmatrani su materijali koji se odnose na izbor i imenovanja u Općinskom vijeću.

Izglasano je nepovjerenje zamjeniku predsjedavajućeg Općinskog vijeća Mirsadu Jusiću (SDA), a potom je na tu poziciju izabran Izet Sulejmanović (NS).

Nova parlamentarna većina u Općinskom vijeću usvojila je i Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju radnih tijela, odnosno komisija, zatim privremenih upravnih odbora javnih ustanova Centar za socijalni rad i Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje, kao i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova skupština preduzeća: JKP „10. Juli“, Radio Bosanska Krupa i Veterinarska stanica.

Prihvaćen je Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2017. godinu.

Radi se o Odluci kojom je određeno da sredstvima tekuće rezerve i slobodnim novčanim sredstvima na računu Općine Bosanska Krupa odlučuje Općinski načelnik po zahtjevu ili službenoj dužnosti uz obaveznu saglasnost Općinskog vijeća, te da će se sredstva za održavanje cesta, željeznica i mostova (nasipi nekategorisanih puteva i sanacija udarnih rupa) raspoređivati zaključkom Općinskog vijeća, na prijedlog Općinskog načelnika po zahtjevu Kolegija Općinskog vijeća.

Načelnik je tokom rasprave na sjednici u maju kada je sporna odluka donesena isticao kako je njome prekršen Statut općine Bosanska Krupa i svi zakoni koji regulišu ovu oblast a kojima je jasno određeno šta je čija nadležnost, odnosno da je načelnik jedini ovlašten predlagač Budžeta i njegovih izmjena.

Po završetku te sjednice Općinskom vijeću je podnio i zahtjev za preispitivanje što je na narednom zasjedanju odbijeno, da bi na današnjoj sjednici usvojena odluka kojom se pomenute izmjene i dopune poništavaju.

Podršku vijećnika dobio je i Prijedlog plana o izmjeni i dopuni Plana utroška sredstava od naknade za korištenje državnih šuma iz 2009. godine.

Tako se sredstva od 30 hiljada KM preraspoređuju na ime sanacije Doma kulture u Jezerskom, a sredstva od 20 hiljada raspoređuju za izgradnju spomen-obilježja također u Jezerskom.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Pravilnika o visini i načinu isplate jednokratne novčane pomoći porodiljama.

Dakle, u ovoj godini se za svako rođeno dijete, u vidu jednokratne pomoći, za roditelje koji su u trenutku poroda nezaposleni, iz budžeta izdvaja po 200 KM.

Prijedlog Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2017. godinu je također dobio podršku većine.

Od sto trideset hiljada KM koliko je planirano za ovu oblast najviše je izdvojeno za proizvodnju malina do 5 tona, čak 100.000 maraka.

Za proizvodnju kornišona i poticaj plasteničke proizvodnje po 10 hiljada, a ostatak iznosa će biti utrošen na organizaciju sajmova i redovne poslove nadležne službe.

Na kraju 11. redovne sjednice usvojen je Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava – cestovnih naknada planiranih Budžetom općine Bosanska Krupa za 2017. godinu.

Tako će se iz pomenutih naknada finansirati projekti sanacije, rekonstrukcije i asfaltiranja putne infrastrukture na slijedećim lokacijama: ulice 10. Juli, Sarajevska, Lipik, Šehidska, Sokak, Gornji Mašići, zatim odvojci ulica 505. viteške bbr. i Branilaca grada, te lokalni putevi Selimagići-Ćatići, Kajtezi, Jokina kosa, Begovo brdo.

Sredstva planirana pod stavkom „kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – podrška projektima IFAD VI“ raspoređuju se na projekte rekonstrukcije i asfaltiranja puteva Mustelji-Šabići-Džajići-Halkića most i Priki potok-Konjodor.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...