Na današnjoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona razmatran je i Izvještaj o realizaciji kantonalnih i federalnih novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu te Prijedlog Odluke o vrsti, osnovama kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu.

– “Uzimajući u obzir da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila Odluku i Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2020. godinu, a u vezi harmonizacije novčanih podrški na oba nivoa, nužno je usvojiti ovu Odluku i krenuti u realizaciju novčanih podrški za poljoprivredu s kantonalnog nivoa. Za realizaciju ove Odluke potrebna su sredstva u iznosu od 4.780.000,00 KM. U Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu za novčane podrške u poljoprivredi odobren je iznos u visini od 4.700.000,00 KM za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-poticaji u poljoprivredi i poljoprivrednoj proizvodnji i iznos od 8000000 KM subvencije javnim preduzećima u poljoprivredi. Ovom Odlukom utvrđene su vrste, osnovni kriteriji i način ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko sanskog kantona za 2020. godinu.

Novčane podrške iz ove Odluke ostvaruju pravna i fizička lica prema kriterijima propisanim u Uputstvu za ostvarivanje kantonalnih novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona. Ministarstvo će vršiti poslove realizacije novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta USK-a u saradnji sa općinskim/gradskim poljoprivrednim službama Unsko-sanskog kantona, Upravom za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona, Poljoprivrednim zavodom Unsko-sanskog kantona, Veterinarskim zavodom i drugim organizacijama, obrazloženje je Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Izvor: mojcazin.ba