Nakon što je Centralna banka BiH uplatila Federaciji BiH 72.591.543 dolara klirinškog duga počeli su pristizati i zahtjevi da se taj novac preusmjeri poljoprivrednicima, Autocestama FBiH, penzionerima ili na finansiranje projekata.

Ipak, prema svim procjenama korist od ruskog novca neće imati ni poljoprivrednici, ni Autoceste FBiH, a ni penzioneri iako se on tretira kao vanredni prihod u Budžetu FBiH. U prijevodu to znači da će novac najvjerovatnije biti korišten za finansiranje redovnih budžetskih izdataka koji su tačni i precizni kada je riječ o izdvajanju novca.

Svaku drugačiju odluku trebao bi donijeti Parlament FBiH u kojem već izvjesno vrijeme ne postoji parlamentarna većina ni za usvajanje manje bitnih tačaka dnevnog reda od rebalanska budžeta.

Vlasti u FBiH pristigli novac najvjerovatnije će potrošit na način kako je to već planirano budžetom što će u konačnici omogućiti izvršenje budžeta koje je bilo upitno s obzirom na nedostajuća sredstva iz kredita Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Sve u svemu i kada bi federalna ministrica finansija Jelka Milićević uputila u parlamentarnu proceduru rebalans Budžeta FBiH, pa čak i kada bi taj prijedlog dobio podršku Parlamenta FBiH, entitet bi se našao u ozbiljnim finansijskim problemima jer će se Vlada FBiH morati zaduživati kod komercijalnih banaka kako bi osigurala izvršenje budžeta.