Mirza Husić, direktor Zavoda za izgradnju KS obratio se danas zastupnicima Skupštine KS.

On je rekao da pravni posao koji je Zavod počeo 2018. godine u cilju eksproprijacije, odnosno otkupa nekretnina na trasi Prve transverzale na potezu ulica Kranjčevićeva do Braće Begić, a po nalogu Vlada KS, ministarstva i Direkcije za puteve, u skladu s Zakonom  o eksproprijaciji, dogovoreno da prije donošenja prijedloga o otkupu nekretnina pokušamo sporazumoo riješiti pitanje prava vlasništva o nekretnini.

– Mi smo sa 90 posto vlasnika na tom lokalitetu ostvarili poztivan kontakt i u procesu smo dogovaranja. To je komplikovaniji proces, ali ne možemo pristupiti pravoj eksproprijacije prema Općini Centar jer još nije proglasila javni interes. Dobro je da se većina vlasnika odlučila za ovaj korak i u narednom periodu ćemo imati još jednu veliku parcelu. Očekujemo da bi većinu otkupa mogli sporazumno riješiti – kazao je Husić.Izvor vijesti: Avaz.ba / azra.ba