U protivnom, hrvatsko pravosuđe i sve druge nadležne institucije pretvaraju se u suučesnike grupnog silovanja, prijetnje, premlaćivanja i ucjene:

Tražimo od Ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića da odmah pokrene stegovni postupak protiv suca Markovića pred Državnim sudbenim vijećem zbog neprofesionalnog, nemarnog postupanja koje dovodi u opasnost sigurnost i dostojanstvo žrtve.

Tražimo od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (DORH) da hitno premjesti ovaj sudski postupak sa zadarskog županijskog suda na drugi županijski sud u Hrvatskoj, kako bi se spriječili eventualni uticaj interesnih grupa na sudski postupak, i to na štetu žrtve.

Tražimo od nadležnih službi – policije, centra za socijalnu zaštitu i suda da odmah poduzmu apsolutno SVE u svrhu pravodobne zaštite žrtve, što uključuje i zaštitu njenog dostojanstva i privatnosti u odnosu na lokalnu okolinu i medije, kao i pravodobno pružanje psihosocijalne podrške te provedbu istražnih postupaka na način koji je neće dodatno traumatizovati i viktimizovati.

Tražimo hitno usvajanje izmjena Kaznenog zakona kojima se ukida kazneno djelo polnog odnosa bez pristanka te uvode strože kazne za silovanje, u skladu s aktualnim zakonskim prijedlogom Ministarstva pravosuđa.

Pozivamo sve građanke i građane da se glasno i javno pobune protiv sramotnog postupanja zadarskog suca, a time i cijelog sudskog sistema. Puštanjem osumnjičenika za ove teške zločine na slobodu, pravosuđe ugrožava sigurnost, život i dostojanstvo žrtve, i to djevojčice. Nekažnjavanje zločina je zločin!

Izražavamo punu podršku djevojčici koju je sudstvo ovim sramotnim postupkom suca ostavilo na cjedilu. Pozivamo Centar za socijalnu zaštitu u Zadru da uputi porodicu maloljetne žrtve da se jave Fondu #SPASIME pri Zakladi SOLIDARNA za bilo koji oblik hitne financijske ili stručne pomoći koju sistem u ovom trenutku nije u stanju pružiti žrtvi te organizaciji Ženska soba -Centar za seksualna prava za stručnu i specijalizovanu podršku preživjeloj i njoj bliskim osobama.

Izvor vijesti: Redakcija / lolamagazin.com