Danas obilježavamo 31. maj – Dan bijelih traka. To je dan kada je i službeno, iako dugo pripremana, otpočela kampanja etničkog čišćenja Bošnjaka i Hrvata u Prijedoru.
Može li se okarakterizirati kao genocid, to ne znamo, jer ipak, niti smo sudije niti smo pravnici u bilo kom smislu. Mi moramo osuditi, moramo prokazivati. Moramo glasno i jasno reći – da, ubijali su! Ubijali su djecu!

Jasno treba reći i ko je činio zločine. Ne smijemo se plašiti istine, jer nas to čini jakima. Istine se boje slabi. U Prijedoru je cilj bio da nestane jedan narod.

Pravo na halal zločincima nemamo. Pravo imaju jedino možda roditelji i uža familija, naravno ukoliko su na životu, jer zločinac nije birao ni spol ni dob ni stranačku pripadnost. Bila je bitna nacionalna odrednica i mnogi su nastradali.

Da se ne ponovi.

(cazin.net)