Republičko tužilaštvo RS proslijedilo je predmet “Bobar banka” Tužilaštvu BiH, koje još uvijek ne želi dostaviti informacije o tome da li je pokrenuta istraga ili podignuta optužnica u ovom predmetu.

Republičko tužilaštvo Republike Srpske informisalo je Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) da je glavni republički tužilac predmet „Bobar banka“ delegirao Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, jer kako je navedeno u dopisu Republičkog tužilaštva, postoji osnovana sumnja da se radi o pranju novca i međunarodnom kriminalu.

TI BiH je ranije uputio Republičkom tužilaštvu RS zahtjev za pokretanje postupka rješavanja sukoba nadležnosti između Okružnog tužilaštva u Bijeljini, kojem su prvobitno upućene krivične prijave u vezi sa nestankom gotovo 10 miliona KM iz trezora Banke, kao i velikom broju spornih kredita, i Specijalnog tužilaštva RS koje se proglasilo nenadležnim uz objašnjenje da se ne radi o organizovanom kriminalu.

S obzirom na činjenicu da se u prethodnom periodu, zbog prebacivanja ovog predmeta između tužilaštava, zapravo niko nije bavio istragama u slučaju Bobar banke, TI BiH je ponovo poslao upite i Republičkom tužilaštvu i Tužilaštvu BiH, kako bi se utvrdilo da li je Republičko tužilaštvo riješilo sukob nadležnosti, te da li su tačni medijski navodi da je Tužilaštvo BiH pokrenulo istražne aktivnosti u ovom slučaju. Dok je od Republičkog tužilaštva stigla potvrda da je predmet proslijeđen Tužilaštvu BiH, s druge strane je Tužilaštvo BiH odbilo dostaviti informacije, uz obrazloženje da bi se time ugrozili ciljevi koji obuhvataju sprečavanje i otkrivanje kriminala.

TI BiH napominje da je od naročito važnosti da jedno od nadležnih tužilaštva u BiH konačno počne postupati u ovom predmetu, informišući javnost u najskorije vrijeme o detaljima optužnice, kao i o licima protiv kojih je podignuta optužnica. Podsjećanja radi, ni poslije više od pola godine zahvaljujući nemaru istražnih organa javnost ne zna ko su lica upletena u kriminal u Bobar banci i za koja krivična djela se tačno terete, a činjenica da je Specijalno tužilaštvo RS čak smatralo da se ne radi o organizovanom kriminalu najbolje pokazuje razmjere dosadašnjeg sistemskog ignorisanja ove afere.

//istinito.com