Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 58. vanrednoj sjednici, održanoj danas, donijelo Odluku o angažovanju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za potrebe pružanja pomoći civilnim organima u prevenciji i spriječavanju širenja koronavirusa (COVID – 19) u posebnim objektima (šatorima) za smještaj osoba koja dolaze u Bosnu i Hercegovinu iz inostranstva, navodi se na internet stranici Predsjedništva BiH. 

– Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je ovlastilo ministra odbrane Bosne i Hercegovine da unutar Bosne i Hercegovine, na zahtjev nadležnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, entitetskih institucija i institucija Brčko Distrikta BiH može angažovati i upotrijebiti neborbena materijalna i tehnička sredstva Oružanih snaga BiH sa pripadajućim personalom za potrebe pružanja pomoći civilnim organima u prevenciji i spriječavanju širenja koronavirusa – pojašnjeno je.

Dodaje se da će ministar odbrane Bosne i Hercegovite svojom zapovijedi utvrditi potrebne personalne i neborbene materijalne resurse Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za realizaciju aktivnosti iz odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine.  

– Tokom realizacije zadataka iz ove odluke, Oružane snage BiH će uspostaviti potpunu saradnju i koordinaciju sa nadležnim civilnim organima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Ovlaštenje za angažiranje Oružanih snaga Bosne i Hercegovine važi 30 dana, a odluka Predsjedništva BiH stupa na snagu danom donošenja – zaključeno je.


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o angažovanju Oružanih snaga / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.