Irfan Hošić, profesor na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću predstavio je premijeru USK-a, Mustafi Ružniću, i ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi USK-a, Damiru Omerdiću, projekat osnivanja Centra za savremenu kulturu (KRAK), koji je u fazi osnivanja.

Uz podršku Fondacije Revizor profesor Hošić je kao nosilac projekta pokrenuo proceduru osmišljavanja i kreiranja nezavisnog socijalnog prostora u gradu Bihaću, a koji bi se orijentirao i fokusirao na savremene kulturne prakse (vizuelna umjetnost, arhitektura, dizajn, performans, ples, muzika, nauka, alternativna edukacija, ekologija) podrazumijevajući pritom interakciju sa najraznolikijim spektrom građana i grupa različitih profila. Pored svih otežavajućih okolnosti u kojima se trenutno nalazi bosanskohercegovačko društvo, a vođeni ubjeđenjem da kultura, nauka i umjetnost mogu i trebaju biti pokretačem društvenih promjena, nastala je ideja za uspostavljanjem Centra za savremenu kulturu u bihaćkom naselju Hatinac u nekadašnjem Klubu radnika Kombiteksa.

– “Želja je ujedno prezervirati sjećanje na slavnu industrijsku prošlost na području Bihaća, a osobito na nekadašnji tekstilni kombinat Kombiteks u okviru kojega je Klub radnika sadrađen. Otuda i naziv “KRAK” kao akronim “Klub radnika Kombiteksa”, ali i kao nova riječ višeznačne simbolike. U svojoj budućoj viziji, Centar za savremenu kulturu KRAK bi svojim programskim sadržajem nastavio njegovati prakse okupljanja, zajedničkog osmišljavanja lokalnog, promišljanja i redefiniranja svijesti o javnom prostoru te bi težio afirmaciji društvenih vrijednosti širokog spektra”, kazao je Hošić. Projekat je u svojoj početnoj i razvojnoj fazi uspio zainteresirati Gradsku upravu Grada Bihaća čiju su podršku dobili, a sudjelovanje pravnih i fizičkih lica u prvoj fazi koncipiranja projekta KRAK pokazala se kao začeće prakse kreiranja i gradnje zajednice. Realizaciju cijelog projekta pomažu Open Society Foundation (uredi Berlin i Barcelona), a koja je implementirana uz značajnu moralnu, tehničku i materijalnu pomoć Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (ured u Sarajevu). 

Premijer Ružnić je nakon prezentacije potvrdio da će Vlada USK-a kroz resorno Ministarstvo podržavati projekte koji okupljaju nove generacije društveno-odgovornih pojedinaca, kao što je i ovaj projekt budućeg inkubatora unutar kojega bi se trebale generirati kreativne ideje.