Predstavljen projekat (Ne)Diskriminacija porodilja u FBiH u organizaciji članica Udruženja Glas Žene


U četvrtak, 18. februara 2016. godine u Bihaću, članice Udruženja Glas Žene su održale kafu sa medijima na kojoj su prezentirale svoj novi projekat pod nazivom (Ne)Diskriminacija porodilja u FBiH.
Predstavljen projekat (Ne)Diskriminacija porodilja u FBiH u organizaciji članica Udruženja Glas Žene

Članice Udruženja su tokom razgovora sa medijima upozorile na diskriminaciju i poteškoće sa kojima se žene u Bosni i Hercegovini susreću gotovo svakodnevno, a pogotovo upozoravaju na nedostatke bosanskohercegovačkih zakona koji ne uspijevaju regulisati pitanje plaćenih porodiljnih dopusta. Na primjer, trenutno je naknada ženi koja je na porodiljskom odsustvu regulisana Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite žrtava rata i zaštite porodica sa djecom FBiH, koji propisuje da se ove naknade regulišu na nivou kantona. Nivo naknada koje se isplaćuju porodiljama u FBiH varira u velikoj mjeri od kantona do kantona, a često ove naknade zavise od raspoloživih budžetskih sredstava i dodatno se smanjuju odlukama kantonalnih vlada u odnosu na ono što je propisano kantonalnim zakonima.

Upravo iz ovih razloga, Udruženje Glas Žena je pokrenulo Kampanju (Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH, koja ima dva cilja:

donošenje nove regulative o porodiljskim naknadama koja će biti jedinstvena za sve osobe na federalnom nivou, uključujući i osnivanje fonda iz kojeg će se vršiti isplata porodiljskih naknada za zaposlene i nezaposlene osobe koje koriste porodiljsko odustvo (žene i/ili muškarci).

Uključiti što veći broj građana, nevladinih organizacija, stručne javnosti i drugih aktera u ovoj oblasti koji će doprinjeti donošenju javnih politika (zakona i fonda) koji će biti prihvaćeni u svim kantonima FBiH

Ova Kampanja, kao rezultat očekuje donošenje Zakona o zaštiti porodice sa djecom na federalnom nivou, eliminaciju diskriminacije porodilja po različitim osnovama (mjesto boravka, visina naknada, itd.) te formiranje Federalnog fonda za isplatu porodiljskih naknada.

Kako bi se o ovim pitanjima informisao što veći broj građanki Bihaća, Udruženje Glas Žene poziva žene – porodilje, trudnice i mlade djevojke koje su zaniteresirane da podrže Kampanju da im se pridruže na sastanku u Hotelu Paviljon, u ponedjeljak 22.02.2016.g. u 11h.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...