Helsinški odbor za ljudska prava je analizirao zakonodavni okvir u sedam kantona u BiH (BPK, TK, ZDK, USK, Posavki kanton), a rezultati za Kanton 10 između ostalog pokazuju da Uredba o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Hercegbosanskoj županiji sadrži potencijalno koruptivne odredbe, budući da

• rukovodilac može izabrati bilo kog kandidata sa liste, bez obzira na broj bodova
• rukovodilac ima diskreciono pravo da osniva ad hoc komisiju i bira njene članove

“Uredba omogućuje zapošljavanje podobnih kandidata, jer rukovodilac ima diskreciono pravo da izabere bilo kog kandidata sa liste koji je ispunio kriterijume, bez obzira na rang na listi. Također, rukovodilac ima pravo da osniva ad hoc komisije i bira njene članove, čime je može staviti u svoju službu. Nužno je da se proces zapošljavanja u državnu službu učini trasnparentijim, da se diskreciona ovlaštenja rukovodioca organa uprave ukinu čime bi se prevenirala korupcija”- izjavila je Mirjana Ćuskić iz Helsinškog odbora za ljudska prava.

Rezultati monitoringa korupcije u sektoru zapošljavanja pokazuju da

• 56% javnih ustanova i preduzeća ne objavljuje javni oglas za zapošljavanje
• 46% ima pravo korišćenja diskrecionih ovlaštenja pri zapošljavanju.

“Ovom procentu od 46% treba dodati i podatak da je 36% institucija odgovorilo da njihovi organi nemaju pravo koristiti diskreciona ovlaštenja, ali je iz akta po kom zapošljavaju vidljivo da ih koriste. Želim istaći i da se 186 javnih ustanova, institucija i preduzeća sa područja Kantona 10, TK i HNK, oglušilo o Zakon o slobodnom pristupu informacijama, odnosno kriju podatke o broju zaposlenih i konkursnim procedurama” – kazala je Zulka Baljak iz CGS-a.

Istraživanja su realizovana u okviru projekta Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT.

Kontakt osobe:
Mirjana Ćuskić, Helsinški odbor za ljudska prava, [email protected] 065 966 088
Asmir Orman, Centar za građansku suradnju, [email protected], 034 202 770, 063 460 972