– Tokom sastanka je rečeno da su stabilne sigurne kuće preduvjet za inkluziju i demokratiju i da bi žrtve imale neophodnu podršku, potrebno je osigurati sigurno finansiranje.

igurne kuće su jedina utočišta za žrtve nasilja u porodici, mahom žena i djece koji su izloženi rodno zasnovanom nasilju. Uprkos brojnim kampanjama prepoznavanja nasilja te onih koje rade na osnaživanju žena, nasilje u porodici je u stalnom porastu.

Posebno je to evidentno u protekloj pandemijskoj godini a ono što stvara problem je izostanak institucionalne podrške sigurnim kućama. Na tome insistiraju USAID – Američka agencija za međunarodni razvoj u BiH i Ambasada Velike Britanije čije su predstavnice danas posjetile Vladu Unsko – sanskog kantona. Tokom sastanka je rečeno da su stabilne sigurne kuće preduvjet za inkluziju i demokratiju i da bi žrtve imale neophodnu podršku, potrebno je osigurati sigurno finansiranje.

Ovom prilikom Ela Challenger, zamjenica direktora Ureda USAID-a u BiH kazala je između ostalog kako je vrlo važno i značajno da svi nivoi poštuju i ispoštuju svoje obaveze prema sigurnim kućama i njihovim potrebama.

Muris Halkić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike USK potvrdio je da Vlada i Ministarstvo čine sve što je potrebno za nesmetan rad sigurne kuće, a samim tim i u pogledu opremanja i osnaženja ljudskih kapaciteta.

(rtvusk)