Direktor Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ pred. VŠ Mirzo Selimić i direktor Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ prim. dr. Zlatko Kravić potpisali su 06. marta, u petak, sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji. Potpisivanju sporazuma prisustvovao je i voditelj studijskog programa Zdravstvene studije prof. VŠ Adnan Dizdar.

Strane će međusobno sarađivati kroz razne oblike saradnje, a posebno kroz mogućnost zajedničkog organiziranja naučno-istraživačkih aktivnosti, konferencija, simpozija, seminara, radionica, razmjenu stručnih i naučnih informacija kroz razmjenu časopisa, elektronskih časopisa, publikacija, udžbeničke literature i drugog stručnog materijala.

Također, saradnja će biti ostvarena i kroz razmjenu resursa i usluga na osnovu reciprociteta, izradu zajedničkih istraživačkih projekata, promociju individualnih kontakata Ameđu akademskim i stručnim kadrom, razmjenu akademskog i stručnog kadra u redovnim i posebnim edukativnim procesima u kojima strane učestvuju, izradu programa usavršavanja akademskog i stručnog kadra i sl.

Sporazumom potpisnice potvrđuju spremnost na zajedničko djelovanje radi podizanja kvalitete obrazovnog i stručnog rada koji se realizira u vidu stručne prakse za studente na studijskom programu Zdravstvene studije na studijskim smjerovima: sestrinstvo, fizioterapija i sanitarni inženjering.

Poseban benefit će imati studenti CEPS-a jer će već od ljetnog semestra akademske 2019/2020. godine imati mogućnost obavljanja stručne prakse u J.U. Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Predstavnici Visoke škole „CEPS” i Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ potpisali sporazum o saradnji / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.


PROMO PLUS: Možda vas zanima i ovo: