Strategija će, prema riječima federalnog premijera, opredijeliti i rad svih vlada u FBiH, praktično u narednih deset godina. Prvi put su u strateškom dokumentu izdvojene i aktivne mjere čija realizacije daje značajan efekat na makroekonomske pokazatelje u FBiH.

U izradu razvojne Strategije krenulo se još 2017 godine. Tada je federalni parlament usvojio Zakon o razvojnom planiranju na osnovu kojeg je, godinu dana kasnije, Vlada donijela odluku o izradi Strategije razvoja. Priprema je trajala duže vrijeme, a u izradi je učestvovalo 476 članova, radnih grupa i na radionicama 1.400 učesnika svih nivoa vlasti i nevladinog sektora. Strategija je fokusirana na četiri strateška cilja, a osnovni je ubrzan ekonomski razvoj. Federalni premijer Fadil Novalić naglašava da je ovaj dokument rađen u sinergiji sa kantonalnim vladama .

Na bazi federalne, svoju Strategiju sačinila je i vlada USK , no ona još uvijek čeka očitovanje skupštinskih zastupnika. Usko je vezana sa budžetskim tokovima – prihodima i rashodima koji su trenutno, unatoč pandemiji, dovedeni u ravan.

Istinski razvojni zamah budžeta, prema riječima premijera Ružnića, može se očekivati za dvije godine. U tome očekuju pomoć federalnog nivoa, koji bi uz izdašnija sredstva usmjerio kantone u koje oblasti ulagati novac. Definisano je to kroz 18 prioriteta i 78 mjera za njihovu implementaciju, a novina u odnosu na ranije strateške dokumente je devet ofanzivnih mjera koje najviše doprinose ekonomskom i rastu zaposlenosti.

Procjena je da će za implementaciju Strategije biti potrebno oko 2,5 milijarde maraka. Suština cijelog dokumenta je ubrzati ekonomski rast i razvoj u svim sferama, posebno u poduzetništvu, javnom i IT sektoru.

Izvor: RTVUSK.ba