Na sastanku Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK u proširenom sastavu, uz prisustvo predstavnika međunarodnih organizacija i Službe za poslove sa strancima, kojeg je premijer USK Mustafa Ružnić sazvao u Bihaću, upućen je zahtjev Ministarstvu sigurnosti Vijeća ministara BiH da hitno dislocira migrante, koji trenutno borave, u kampu Vučjak, u postojeće centre van Unsko-sanskog kantona, a koji imaju raspoloživog smještajnog kapaciteta.

Članovi Operativne grupe zahtijevaju i hitno izmještanje ad hoc formiranih centara iz urbanih zona gradova Bihać i Velika Kladuša, a u cilju održavanja opće sigurnosne i zdravstveno-epidemiološke situacije na ovom području pod kontrolom.

– Pogrešno je očekivati od Operativne grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK da riješi migranstku situaciju u BiH. Mi nastojimo kontrolisati posljedice neupravljanja ovom situacijom od strane države, odnosno Vijeća ministara BiH, u čijoj je nadležnosti upravljanje procesom migracija, kazao je premijer USK ističući ponovo zahtjev da konačno mora profunkcionisati državna koordinacija.

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić, ostao je pri stavu da Grad Bihać više neće pružati usluge prema kampu Vučjak, formiranog po Zaključku Gradskog vijeća, odnosno vršiti usluge odvoza smeća i dopremanja vode. Do dislociranja migranata iz kampa Vučjaka, jedan obrok dnevno migrantima osiguravat će Crveni križ USK a obavezu finansiranja usluga dopremanja vode i odvoza smeća finansiraće Kantonalna uprava Civile zaštite da bi se spriječila humanitarna katastrofa i preventivno spriječilo ugrožavanje higijensko-epidemiološke situacije.

Na snazi ostaje zabrana međunarodnim organizacijama za produžavanje postojećih ugovora za iznajmljivanje objekata za prihvat migranata kao i sklapanje novih ugovora bez prethodne saglasnosti Operativne grupe Vlade Kantona. Aktivni ugovori za iznajmljivanje objekata Miral i BIRA su na snazi do 15. novembra do kad se očekuje uspostavljanje nove lokacije. Vlada USK ostaje pri saglasnosti za lokaciju Medeno Polje dok je Grad Bihać kandidovao u razmatranje i lokaciju Lipa.

– Prošle godine, u ovo vrijeme upozoravali smo da se država mora uključiti u upravljanje migrantskom krizom, došli smo ponovo u istu situaciju. Unsko-sanski kanton neće dozvoliti proširivanje postojećih kapaciteta u privremenim kampovima, pogotovo ne u kampovima za čije otvaranje nismo dali saglasnost, BIRA i Miral i čije zatvaranje zahtijeva zakonodavna vlast ovog Kantona. Jedino rješenje za USK jest jedan kamp, na lokaciji van naseljenih područja kako bi se ukupna zdravstveno-sigurnosna situacija mogla držati pod kontrolom, a za BiH otvaranje više centara duž migrantske rute, uz jačanje istočne granice, izjavio je mr. Ružnić.

Od Vlade Federacije, Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK, zahtijeva da poduzmu aktivnost prema JP Željeznice F BiH u smjeru zabrane svakodnevnog prevoza ilegalnih migranata iz Sarajeva i Tuzle u Bihać. Od Službe za poslove sa strancima zahtijeva se jačanje kapaciteta jer na području USK, u kojem boravi nekoliko hiljada migranata, angažovana su samo tri inspektora. Predstavnici međunarodnih organizacija IOM i UNHCR kazali su da će poštovati odluke vlasti u BiH, te ukoliko se na državnom nivou donese odluka o formiranju novog kampa, biti podrška za uspostavljanje i funkcionisanje. Od ovih organizacija Operativna grupa Vlade USK zatražila je i pojačanu kontrolu organizacija koje djeluju na ovom području, odnosno nadzor nad aktivnostima humanitarnih organizacija.