Enes Ružnić, predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona prezentirao je danas premijeru Kantona Mustafi Ružniću aktivnosti PK USK za naredni period.

Dogovorena je aktivna saradnja Vlade i Komore i direktna saradnja sa privrednicima koji djeluju na području Unsko-sanskog kanton te organizovanje poslovnih susreta sa privrednicima iz drugih zemalja.
Tako, na primjer, interes za uspostavljanjem poslovne saradnje izrazili su privrednici iz Turske koji organizovni u Trgovačku komoru grada Koadželi.

Ključna aktivnost komore je priprema sajma EKOBIS, a jedan od događaja kojem su surganizatori, i u koji će aktivno uključiti i predstavnici Vlade Kantona, je predstojeća USAID-ova konferencija Dijaspora invest.