Bivši premijer Federacije BiH i gradonačelnik Sarajeva dr. Alija Behmen preminuo je u Sarajevu nakon kraće bolesti.

Vijest o Behmenovoj smrti objavile su njegove kolege iz SDP-a.

Alija Behmen rođen je 25. decembra 1940. godine u Splitu. Godine 1969. diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a 1974. godine odbranio magistarski rad iz oblasti marketinga. Na Ekonomskom fakultetu odbranio doktorsku disertaciju iz oblasti modeliranja transportnih troškova i njihov utjecaj na reprodukciju i razvoj privrede.

Po završetku fakulteta, radio je na Ekonomskom institutu u Sarajevu, a od maja 1970. godine radio je u ŽTO Sarajevo na odgovornim dužnostima tehnoloških i ekonomskih funkcija, te zamjenika predsjednika i predsjednika Poslovodnog odbora ŽTO-a Sarajevo.

U periodu od 1978. do 1980. godine bio je predsjednik PO Radne organizacije Interšped, kada je izabran za docenta na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, gdje je bio vanredni profesor.

Na Općim izborima 1998. godine, kao kandidat SDP-a BiH izabran je za zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo i zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Od marta 2001. godine do kraja 2003. godine Alija Behmen obavlja funkciju premijera Federacije Bosne i Hercegovine.

Na Općim izborima u BiH 2006. godine je izabran za zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH. U januaru 2009. izabran je na funkciju gradonačelnika Sarajeva. Gradonačelnik Grada Sarajeva bio je do 2013. godine.

Behmen je pretrpio teški moždani udar prije nekoliko dana, nakon čega je bio hospitaliziran na Klinici za neurologiju KCUS-a.

Nažalost, nije uspio dobiti ovu životnu bitku.