Prestanak mjera uštede električne energije: Zbog migrantske krize i sigurnosti građana u Bihaću se neće isključivati javna rasvjeta

Grad Bihać / Biscani.net

Odlukom Gradonačelnika Grada Bihaća o prestanku mjera ušteda električne energije na javnoj rasvjeti JU “Zavod za prostorno uređenje“ Bihać je stavio u funkciju sva rasvjetna tijela. Napominjemo da zbog kraćeg perioda nepotpunog održavanja javne rasvjete, imamo problema na instalacijama na kojima u pojedinim dijelovima grada dolazi do kratkih spojeva i izbacivanja osigurača na javnoj rasvjeti.

U narednih nekoliko dana biti će potpisan Ugovor sa JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać na poslovima redovnog održavanja javne rasvjete. Odlukom Gradskog vijeća o izmjeni statuta JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać („Sl. glasnik Grada Bihaća“ broj 10/18), JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać je dobio ovlaštenje za održavanje javne rasvjete u stanju funkcionalne ispravnosti.

Po potpisu Ugovora biti će otklonjeni svi nedostaci na javnoj rasvjeti. U narednom periodu Grad Bihać neće isključivati javnu rasvjetu zbog migrantske krize i sigurnosti građana. U slučaju da građani imaju prijavu po pitanju kvara na instalacijama javne rasvjete, isti mogu prijaviti na mail: [email protected]0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...