Komisija za informatičku sigurnost pri Udruženju banaka BiH je dostavila Obavijest svim bankama u BiH radi informisanja o mogućim rizicima koji se u posljednje vrijeme pojavljuju u platnom prometu sa inostranstvom, a kojima su izloženi klijenti banaka ukoliko koriste e-mail komunikaciju sa svojim inostranim partnerima.

U obavijesti se ističe da su, prema raspoloživim informacijama, jedan broj privrednih subjekata u BiH bili žrtve hakera presretanjem e-mail komunikacije privrednih subjekata sa poslovnim partnerima u inostranstvu na način da su vršili izmjene na pro-fakturama i fakturama u dijelu koji se odnosi na instrukcije za plaćanja. Na taj način poslovni subjekti iz BiH se prevarom navode da usmjere sredstva na račune koji su pod kontrolom hakera kojima je teško ući u trag.

Komisija sugeriše bankama da upozori svoje klijente koji u redovnoj komunikaciji sa partnerima u inostranstvu korisite e-mail da ukoliko njihov poslovni partner iznenada promjeni instrukcije za plaćanje, mijenjajući banku i broj računa, te posebno ako nove instrukcije zahtjevaju da se plaćanje izvrši u različitu državu od uobičajene, preporučuje da originalnost instrukcije provjere sa partnerom u inostranstvu.

Takvu provjeru treba izvršiti na brojeve telefona i faksa koji su poznati od ranije, jer na presretnutim i izmjenjenim dokumentima mogu biti i lažni brojevi telefona, na koje se javljaju upravo oni koji su izvršili presretanje e-mail komunikacije.

Komisija takođe sugeriše bankama da obavijeste klijente koji sumnjaju da su postali žrtva prevare, bez odlaganja obavijeste finansijsku instituciju preko koje su obavili transfer novca kao i najbližu policijsku upravu.

Banke mole svoje klijente da se pridržavaju instrukcija navedenih u navedenom obavještenju i da postupaju sa posebnim oprezom ukoliko koriste e-mail komunikaciju sa svojim inostarnim partnerima. Ističu da je oprez jedini način da se spriječi prevara, jer u ovim situacijama Banka nije u mogućnosti da zaštiti interese svojih klijenata.