U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona.

Između ostalog, iz resora zdravstva, rada i socijalne politike Vlada je donijela odluku o rasporedu sredstava prikupljenih u toku oktobra za obilježavanje Dječije nedjelje za 2018. godinu. Sredstva u iznosu od 4.809, 15 KM utrošit će se za podršku socijalno ugroženim porodicama sa djecom za nabavku osnovnih živežnih namirnica, lijekova, dezinfekcijskih sredstava i zaštitnih maski i rukavica, sa ciljem prevazilaženja situacije nastale proglašenjem pandemije COVID-19.

Ermin Zulić, ministar za pitanja boraca i RVI, obrazložio je Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija i postupka na osnovu kojih će se dodjeljivati tekući grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama iz Budžeta USK putem Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida.

– “Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i postupak na osnovu kojih se dodjeljuju sredstva tekućih grantova pojedincima i neprofitnim organizacijama iz Budžeta Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida. Planirana sredstva Budžetom Unsko-sanskog kantona za tekuću budžetsku godinu grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama dodjeljuju se i koriste u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona, a realiziraju se na području Unsko-sanskog kantona i na području općina van Kantona i to Prijedor, Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška i Bosanska Kostajnica”, ističe ministar Zulić.

Izvor: mojcazin.ba