Srce generala Armije RBiH Mehmeda Alagića prestalo je da kuca na današnji dan prije 14 godina u Sanskom Mostu. Dženaza mu je klanjana u rodnim Fajtovcima pred oko 20.000 ljudi koji su došli iz čitave BiH.

– General Alagić jedna je od najznačajnijih ličnosti u novijoj historiji bošnjačkog naroda, oficir koji je svoj status u Armiji Republike BiH stekao i izgradio isključivo zahvaljujući svojim zaslugama u organizovanju i ustrojavanju jedinica 7. korpusa i njegovim ratnim uspjesima – istakao je svojevremeno general Atif Dudaković, ratni komandant 5. korpusa AR BiH.

Mehmed Alagić je po izbijanju agresije na BiH bio u sastavu 17. krajiške brigade kada ustrojava vojsku i postaje komandant Operativne grupe Bosanska Krajina. Nakon kratkog vremena postaje komandant 3. Korpusa Armije RBiH. Na toj dužnosti ostaje kratko jer na njegovu inicijativu dolazi do formiranja 7. korpusa Armije BiH. Postaje komandant 7. Korpusa ARBiH gdje biva unaprijeđen u čin generala Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Alagić je, uz generala Dudakovića, prvi koji je od jednoga korpusa napravio zaokruženu cjelinu. Sedmi korpus, sada se to može reći, napravljen “od nade”. Skupa sa nekoliko krajiških komandanata (prije svega Fikretom Ćuskićem, Sakibom Mahmuljinom, Asimom Koričićem, Rasimom Imamovićem), Alagić je “pozajmio” nekoliko brigada iz već postojećih korpusa, i uz jezgro, 17. krajišku, oformio nekoliko novih. Korpus je ubrzo dobio naziv “krajiški”, mada u njemu Krajišnici, po broju, nisu dominirali. Ali dominirala je ogromna želja Mehmeda Alagića, Ćuskića, i svih drugih Krajišnika da se krene prema Krajini, piše Historija.ba.

Travnik nije bio mjesto iz kojeg se najbliže dolazi do Bosanske Krajine, ali je, po Alagićevoj logici, bilo baš najbliže preko Vlašića! Gotovo da nije bilo vojno sposobnog čovjeka koji nije bio mobiliziran. Svaki čovjek, po Alagiću, ima svoje mjesto u odbrani zemlje. U vrijeme velikih operacija, kakva je naprimjer bila “Vlašić”, cjelokupno stanovništvo Travnika je bilo u službi Sedmog Korpusa: od vojnika, preko radnih vodova, do žena koje su spremale hranu za borce.

Sva ta organizacija, vjera u Boga su na kraju pomogle realizaciju jedne od najvažnijih akcija Armije RBiH, oslobođenje planine Vlašić.

Mehmed Alagić je vodio neprekidno borbe i sa Hrvatskim vijećem odbrane i četnicima i redao uspjeh za uspjehom. Oslobađajući mnoga sela i gradove u srednjoj Bosni dolazi do Sankog Mosta, gdje zajedno 5. i 7. Korpus ARBiH pod zapovjedništvom generala Atifa Dudakovića i Mehmeda Alagića, ulaze u Sanski Most u noći sa 9. na 10. oktobar 1995. godine.

Poslije rata, na vlastiti zahtjev, biva penzionisan i prihvaća se dužnosti prvog poslijeratnog gradonačelnika općine Sanski Most. Sanski Most postaje utočište za sve prognane Bošnjake iz 51 općine BiH.

Bit će upamćen kao ratnik i prvi poslijeratni gradonačelnik Sanskog Mosta u kome je i preminuo u 56. godini.