“Novalićeva Vlada prijedlogom da se državna i društvena imovina prenese na jedinice lokalne samouprave pokušava provesti Dodikovu politiku razbijanja države Bosne i Hercegovine”, saopštio je federalni zastupnik Nihad Čolpa, komentarišući Prijedlog zakona o građevinskom zemljištu FBiH. Njegove određene odredbe su, navodi, identične odbredbama kao u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu RS, a koji je utvrđen kao neustavan.

Klub zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Pokret uputio je zahtjev za povlačenje tačke dnevnog reda Prijedlog zakona o građevinskom zemljištu FBiH, jer su odbredbe u članu 4. stav 2., članu 4. stav 3., članu 4. stav 4., članu 4.stav 5., članu 4. stav 6. identične odbredbama kao u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu RS, koji je odlukom Ustavnog suda BiH o dopustivosti i meritumu, broj U 8/19 (“Sl.glasnik BiH”, broj 16/20) utvrđen kao neustavan.

“Novalićeva Vlada prijedlogom da se državna i društvena imovina prenese na jedinice lokalne samouprave pokušava provesti Dodikovu politiku razbijanja države Bosne i Hercegovine. Sve što Dodik nije uspio da uradi za 15 godina separatističkog djelovanja, to bi Vlada FBiH učinila jednim potezom u slučaju da Parlament FBiH usvoji ovakav prijedlog zakona”, navodi Nihad Čolpa u saopštenju.

Konstatovao je i da Novalićeva Vlada ignoriše i odluku Ustavnog suda kojom su identične odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu RS utvrđene kao neustavne.

“Navodno državničko djelovanje “probosanskih snaga” je samo predstava koju kvazipatriote prikazuju za javnost. Prenos državne i društvene imovine na jedinice lokalne samouprave definitivan je put za nestanak države Bosne i Hercegovine, a ako je nestanak i podjela već dogovorena, neka vladajuća većina transparentno obavijesti javnost”, rekao je Nihad Čolpa, predsjednik kluba Pokret .

(n1info.com)