Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić razgovarao je, danas u Bihaću, sa delegacijom UNHCR-a koju su činili: Franceska Bonelli, dosadašnja predstavnica UNHCR-a za Bosni u Hercegovinu te novoimenovana predstavnica Lucie Gagne i Seid Husagić, koordinator UNHCR-a za USK.

Razgovaralo se o trenutnoj migrantskoj situaciji i projektima koje UNHCR planira provoditi a posebno je akcent bio na pomoći ranjivim grupama ljudi među migrantima: djeci bez pratnje, porodicama sa djecom i izbjeglicama iz ratom zahvaćenih područja. Zajednički je stav da djecu bez pratnje treba izmjestiti u kampove van USK, gdje će im biti sistemski osigurana zaštita.

Premijer Ružnić zahvalio se na izuzetnoj saradnji Frančeski Bonneli i UNHCR-u te istaknuo da rješenja za zbrinjavanje porodica i djece, koja su partnerski razvijali UNHCR, IOM i vlasti u ovom kantonu, u krizno vrijeme, mogu poslužiti i kao globalni primjer rada sa izbjeglicama i ranjivim kategorijama kojima treba adekvatna zaštita.