Nakon održanog 7. kongresa, SDA je danas objavila i imena članova novog stranačkog Glavnog, Nadzornog i Etičkog odbora.

Tako će, prema rezultatima glasanja, Glavni odbor u narednom mandatnom periodu činiti:

S područja KO SDA Unsko-sanskog kantona:

ŠEMSUDIN DEDIĆ 

HAMDIJA ABDIĆ 

SAFET KOVAČEVIĆ 

ASIM KAMBER 

BISENIJA MUŠEDINOVIĆ 

JASMIN MUSIĆ 

S područja KO SDA Posavskog kantona:

ZENAIDIN BEĆIRBAŠIĆ 

S područja KO SDA Tuzlanskog kantona:

DENIJAL TULUMOVIĆ 

ADMIR ANDELIJA 

ZUMRA BEGIĆ 

TARIK ARAPČIĆ 

MIDHAT ČAUŠEVIĆ 

BEGAN MUHIĆ 

BEGO GUTIĆ 

HAMDIJA MEHMEDOVIĆ  

DAMIR ŠIŠIĆ 

ALIĆ FADIL

MIRNES VEJZOVIĆ 

S područja KO SDA Zeničko-dobojskog kantona:

SEDAD DEDIĆ 

MIRNES BAŠIĆ 

MIRALEM GALIJAŠEVIĆ 

NEZIR PIVIĆ 

IBRAHIM ŠIŠIĆ 

ALMEDIN ALIEFENDIĆ 

SELVEDINA SPAHIĆ–SARAJLIĆ 

JASMIN DUVNJAK 

HANA AHMETSPAHIĆ 

EJUBOVIĆ MALIK

MEMAGIĆ ĐEMAL

S područja KO SDA Bosanskopodrinjskog kantona:

ELVIRA KAZAGIĆ 

S područja KO SDA Srednjobosanskog kantona:

MIRSAD MUJIĆ 

EDIN RAMIĆ 

ASIM MEKIĆ 

TAHIR LENDO 

ALMIR ZULUM 

MELIKA MAHMUTBEGOVIĆ 

REFIK LENDO 

ZIJAD KRNJIĆ 

MERSUDIN HADŽIĆ 

S područja KO SDA Hercegovačko-neretvanskog kantona:

SALMIR KAPLAN 

NEDŽAD MAKSUMIĆ 

NERMA ČOLAKOVIĆ-PRGUDA 

DŽENAN LEPARA 

ZIJAT MUŠIĆ 

HARIS ŠABANOVIĆ 

S područja KO SDA Kantona Sarajevo:

SEBIJA IZETBEGOVIĆ 

SEMIR EFENDIĆ 

ELDAR ČOMOR 

ALMA ČOLO 

ISMET HADŽIĆ 

JASMINA BIŠČEVIĆ–TOKIĆ 

NEDŽAD AJNADŽIĆ 

SEMIHA BOROVAC 

SAFET KEŠO 

KEMAL AVDAGIĆ 

IVICA ŠARIĆ 

NEDŽAD KOLDŽO 

ALMA OMEROVIĆ 

S područja KO SDA Livanjskog kantona:

ARIF KOVAČEVIĆ 

S područja Regionalnog odbora SDA Bosanska krajina – Prijedor:

SENAD BRATIĆ 

SELMA IRIŠKIĆ 

SANELA TRNJANIN 

ADIS BADIĆ 

JASMIN SPAHIĆ 

S područja Regionalnog odbora SDA Bosanska krajina  – Banja Luka:

AMELA TALIĆ 

SENADA MUHURDAREVIĆ 

S područja Regionalnog odbora Sjeverna Bosna – Doboj:

MEDINA SPAHIĆ 

MIHNET OKIĆ 

AMINA KAVAZOVIĆ 

OMER ČAUŠEVIĆ 

ELVIR HADŽIOMEROVIĆ 

S područja RO SDA Srednje Podrinje – Zvornik:

RAMIZ SALKIĆ 

 MERSAD MEHMEDOVIĆ

SENIJA BUBIĆ 

MURAT AVDIĆ 

SAMIR BAĆEVAC 

SUBHIJA IBRAHIMOVIĆ 

 ABDURAHMAN MALKIĆ

ALIJA TABAKOVIĆ 

MUJO HADŽIOMEROVIĆ 

S područja RO SDA Gornje Podrinje – Višegrad:

 IZET SPAHIĆ

S područja RO SDA Istočna Hercegovina – Trebinje:

SENAD KAVELJ 

S područja SDA Distrikt Brčko:

SEAD SOFTIĆ 

Objavljena su i imena Nadzornog i Etičkog odbora SDA.

Članovi Nadzornog odbora SDA:

HAJDAROVIĆ ALISA

JUSUPOVIĆ BAHRIJA

MALKIĆ ABDURAHMAN

ZUKIĆ AMIR

ĆATIĆ REDŽAD

Članovi Etičkog odbora SDA:

VELADŽIĆ EDHAM

KRVAVAC EMILA

ALIVUKOVIĆ NERMIN

HODŽIĆ DŽEVAD

HADŽIJUSUFOVIĆ AMELA

ČEHAJIĆ EFEDINA

SAKIĆ LJILJANA

SULJIĆ ENRA

OSMANOVIĆ SENAD

MRKOVIĆ ELMEDIN

SARAJLIĆ LANAIzvor vijesti: Avaz.ba / azra.ba