Općinski štab civilne zaštite Bosanska Krupa, u skladu sa odlukama štabova na višim nivoima, donio je novu naredbu kojom produžava zabranu kretanja osobama mlađima od 18 i starijima od 65 godina na području općine Bosanska Krupa.

Naime, Općinski štab civilne zaštite je 21. marta donio naredbu o zabrani kretanja na području općine Bosanska Krupa za mlađe od 18 i starije od 65 godina koja je važila do 31. marta. Novom naredbom ova zabrana se produžava i to do daljnjeg.

Naredba se primjenjuje od 1. 4. 2020. godine.

Građani za koje vrijedi zabrana kretanja, za pomoć u nabavci neophodnih životnih namirnica, lijekova i sl., ukoliko im je potrebna, mogu se obratiti povjerenicima u mjesnim zajednicama ili volonterima putem telefona objavljenih na službenoj stranici Općine Bosanska Krupa.

Izvor: Uskinfo.ba