Doktor Husein Muratović je prvi akademik iz oblasti ekonomije sa područja USK-a u historiji Bihaćke krajine.

Ovu odluku donio je Upravni odbor Internacionalne akademije nauka i umjetnosti BiH ( IANUBIH ) na prijedlog više akademika iz Razreda društvenih i humanističkih nauka.

Profesor Muratović autor je deset univerzitetskih udžbenika, sedam verifikovanih skripti, tri knjige, urednik dva Zbornika radova, autor 50 stručnih/naučnih radova, autor mnoštva investiciono-razvojnih projekata, elaborata različitih namjena, mentor na stotine diplomskih radova, na desetine magistarskih radova i na doktorskim disertacijama.

Predavač je na doktorskom studiju na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka. Uz to, kontinuirano prati i analizira ekonomska i politička zbivanja u državi i u svijetu.

(RTVUSK)