Profesor dr. Husein Muratović iz Bužima izabran je za akademika iz oblasti ekonomskih nauka. Stalni saradnik brojnih bh. institucija prvi je akademik iz oblasti ekonomije sa područja USK-a u historiji Bihaćke krajine. Ovu odluku donio je Upravni odbor “ANUBIH” na prijedlog više akademika iz područja društvenih i humanističkih nauka.

Profesor Muratović, u dosadašnjem plodonosnom radnom i naučnom angažmanu, autor je deset univerzitetskih udžbenika, sedam verifikovanih skripti, tri knjige, urednik dva Zbornika radova, autor 50 stručnih/naučnih radova, autor mnoštva investiciono-razvojnih projekata, elaborata različitih namjena, mentor na stotine diplomskih radova, na desetine magistarskih radova i doktorskih disertacija. Predavač je na doktorskom studiju na „Nezavisnom univerzitetu“ u Banja Luci. Uz to, redovni je kolumnista i sagovornik brojnih medija koji kontinuirano prati i analizira ekonomska i politička zbivanja u državi i u svijetu.

Profesoru Muratoviću, krajiškom akademiku iz oblasti ekonomskih nauka, u ime našeg kolektiva upućujemo iskrene čestitke.

(RTVUSK)