U organizaciji Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a i Udruženja „Aquasan“ mreža u BiH održana je prva radionica u okviru projekta „ Jačanje kapaciteta i umrežavanje u oblasti zaštite okoliša“.

U okviru radionice, kao najuspješnija jedinica lokalne samouprave, Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove Grada Bihaća prezentirala je postignuća na temu „Nivo implementacije zakona sa aspekta Grada Bihaća“.

Grad Bihać implementirao je 87% obaveza propisanih Zakon o komunalnim djelatnostima USK-a i 73 % obaveza iz Zakona o upravljanju otpadom USK-a, a što predstavlja najbolji rezultat na području USK-a.

//mojusk.ba