Prošle sedmice su počeli radovi na uvođenju grijanja na drvnu biomasu (pelet) u sportskoj dvorani Luke, koji se vrše u sklopu projekta WOOD KEY, a kojeg financira Evropska unija kroz program IPA prekogranične suradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora. Projekt u Bosni i Hercegovini implementiraju Grad Bihać i JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“.

Cilj projekta je tranzicija na grijanje na drvnu biomasu, koja je jeftinija od fosilnih goriva, igra veliku ulogu u smanjenju emisije CO2 i uticaju na klimatske promjene. Biomasa obezbjeđuje sigurnost kroz korištenje lokalno raspoloživog goriva, čime se smanjuje zavisnost od uvoza energenata (naftni derivati i plin).
Radove izvodi firma „E+E+E Energy“doo Sarajevo, koja ima veliko iskustvo u ovom sektoru, a završetak je predviđen za početak augusta 2021. godine.

(grad Bihać)