Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakulteta promovirali su 61 kandidata i kandidatkinju na čast doktora nauka i umjetnosti.

Jedini kandidat promoviran u 2020. godini sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu je dr.sci. Denis Čaušević iz Velike Kladuše koji je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja gdje je i angažovan kao asistent na katedri Timski sportovi.

Disertacija koju je uspješno odbranio je bila na temu „Razlika kinematičkih parametara i tehničko-taktičkih elemenata uspješnih i manje uspješnih ekipa u košarci“ te je stekao akademsku titulu i naučno zvanje doktor društvenih nauka iz oblasti kineziologije – grana kineziologija sporta.

Našem sugrađaninu želimo puno uspjeha u budućem radu.

Izvor: Cazin.net