Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo izvršio je provjeru diploma svih ministara i premijera Vlade Kantona Sarajevo.

– Ured je početkom ove godine izvršio revizije svih diploma aktuelnog saziva Vlade Kantona Sarajevo, a za sve diplome je potvrđena validost od obrazovnih institucija koje su ih izdale, te su svi predmeti kompletirani i nalaze se u registratorskom materijalu Ureda – kazao je za Faktor Erduan Kafedžić, šef Ureda.

Provjerom je utvrđeno da premijer KS Edin Forto posjeduje diplomu sa postdiplomskog studija Columbia University, New York, USA, a nostrifikacija je izvršena na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Ministar finansija Davor Čičić ima diplomu dodiplomskog studija – Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ministar kulture i sporta Samir Avdić ima završen dodiplomski i postdiplomski studij – Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu.

Ministrica pravde i uprave u ostavci Lejla Brčić ima završen dodiplomski studij – Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Ministar privrede Adnan Delić završio je dodiplomski studij – Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu.

Ministar saobraćaja KS Adnan Šteta posjeduje diplome sa dodiplomskog studija – Visoka škola za uslužni biznis Sokolac, te postdiplomskog studija sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka.

Ministar unutrašnjih poslova Admir Katica posjeduje diplomu sa dodiplomskog studija – Fakultet kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu, te postdiplomskog studija sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Ministar za boračka pitanja Omer Osmanović je doktor nauka – Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ivana Prvulović posjeduje diplomu sa dodiplomskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Ministar zdravstva Haris Vranić je doktor nauka – Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, a ministrica nauke, visokog obrazovanja i mladih Melika Husić-Mehmedović doktor je nauka – Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Ministrica odgoja i obrazovanja Naida Hota-Muminović ima završen dodiplomski studij – Filozofski fakultet i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Enver Hadžiahmetović, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, posjeduje diplomu dodiplomskog studija Mašinskog fakulteta UNSA.

U toku dosadašnjeg rada na reviziji diploma, Ured je izvršio provjere za 3.697 osoba zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo, od čega je za 3.675 zaposlenih potvrđena vjerodostojnost diploma, a za 22 osobe obrazovne ustanove nisu mogle potvrditi vjerodostojnost diploma i ti predmeti su proslijeđeni tužilaštvu.

Podsjećamo, Vlada Kantona Sarajevo u decembru 2019. godine donijela je Zaključak kojim je prihvatila inicijativu Ureda za pokretanje revizije diploma zaposlenih u organima uprave, stručnim i drugim službama Kantona Sarajevo, institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama, javnim ustanovama, javnim preduzećima i pravnim licima čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

– Ured podatke o diplomama zaposlenim te ih šalje na provjeru obrazovnim institucijama koje su izdale diplome. Ukoliko obrazovna institucija na osnovu dostavljenih podataka nije u mogućnosti potvrditi vjerodostojnost diplome, Ured za te zaposlenike traži da se dostavi diploma iz personalnog dosjea te ponovo šalje na provjeru vjerodostojnosti u obrazovne institucije – kazao je Kafedžić, te dodaje:

– Obrazovne institucije svojim pečatom i potpisom potvrđuju validnost diplome. Ukoliko obrazovne institucije ne mogu potvrditi validnost određene diplome, Ured kompletira predmet te dostavlja Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Kafedžić ističe kako uprkos složenosti i obimnosti posla, Ured nastavlja kontinuirane aktivnosti na reviziji diploma zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo.

Istovremeno u Unsko-sanskom kantonu je na znazi Zaključak o provjeri diploma, svi u svom okruženju znamo nekolicinu građana koji su uposleni u javnim ustanovama, državnoj služvi, javnim preduzećima, koji su svoje diplome stekli na fakultetima na veoma sumnjiv način kada je riječ o pohađanju nastave, vremena upisa i vremena završetka istih. Tim koji je formiran za provjeru diploma, kao da ne postoji, jer do sad nije zabilježen niti jedan slučaj otkaza zbog diplome koju je neko stekao na nezakonit način.

(usn)


PROMO PLUS: Možda vas zanima i ovo: