Prva bošnjačka politička stranka osnovana na današnji dan 1906. godine

A.Zunic/Biscani.net

Muslimanska Narodna Organizacija je prva bošnjačka politička stranka formirana 3. decembra 1906. koju je vodio Ali-beg Firdus. Stranka je imala i svoje glasilo, Musavat (Jedinstvo).

U svom programu MNO je na prvom mjestu zahtijevala muslimansku vjersku i vakufsko-mearifsku autonomiju i političku, tj. državnopravnu autonomiju. MNO je imala podršku ogromne većine svih slojeva muslimanskog stanovništva, mada su njezino rukovodstvo činili uglavnom imućni zemljoposjednici. Njihov agrarni program u osnovi sadrži zahtjev da se seljak oslobodi svog kmetskog prava i time pretvori u običnog najamnog radnika ili zakupca na veleposjedu.0

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...