Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kanton sudjelovao je u radu prvog sastanka ministara unutrašnjih poslova u F BiH, koji je federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara organizovao danas u Sarajevu.

– Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova će ubuduće redovno organizovati sastanke svih ministara unutrašnjih poslova u Federaciji BiH u formi koordinacije a rezultiraće zajedničkim izjavama koje se konkretno odnose na sigurnosni sistem FBiH te zauzimanjem jedinstvenih stavova vezanih za sigurnosne izazove s kojim se susreće Federacija BiH.

Ministri unutrašnjih poslova posebno ističu da je sigurnosni aparat Federacije BiH dovoljno kapacitiran da se sa državnim sigurnosnim aparatom suprotstavi pojavnim oblicima kažnjivih ponašanja pa i onih usmjerenih protiv ustavnog poretka te pozivaju policijske strukture i nadležne pravosudne organe da preveniraju bilo kakve incidente koji se žele izazvati destruktivnim ponašanjima, saopšteno je nakon današnjeg sastanka.

Izvor: (FB vlada Unsko sanskog kantona)