Iako u Bihaću postoji detaljno razrađen plan o humanom zbrinjavanju pasa lutalica, njihov broj na ulicama se svakodnevno povećava, baš kao i broj napada na građane.

Problemi građana sa psima lutalicama tokom ove godine su se utrostručili. Oni su odnose uglavnom na napade pasa na građane koji rezultiraju težim i lakšim tjelesnim ozljedama, te na materijalnu štetu nad dobrima u posjedu građana. Jedan od njih je i Enes ALijagić, mještanin naselja Ribić, kojem psi lutalice već treću godinu napadaju perad..

Inače, sredstva u Budžetu Grada Bihaća za humano zbrinjavanje pasa lutalicda postoje, međutim još uvijek nisu potpisani ugovori s poduzećima koja su naležna za zbrinjavanje.