VIDEO: Radni sastanak sa predstavnicima zdravstvenih ustanova

IZJAVE: Mustafa Ružnić, premijer USK
Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva i socijalne politike USK