Radni sastanak Uprave policije u vezi „Izbora 2018“

MUP USK / biscani.net

U prostorijama MUP USK-a, dana 07.09.2018.godine, nečelnik Sektora uniformisane policije, glavni inspektor Šero Družić po ovlaštenju policijski komesar, i načelnik Sektora za usmjeravanje, koordinaciju i pravne poslove, glavni inspektor Amir Džanić, održali su radni kolegij na kojem su prisustvovali komandiri Policijskih stanica koje su u sastavu Uprave policije MUP USK-a.

Na radnom kolegiju izvršena je analiza rada Uprave policije MUP USK-a za prvih osam mjeseci kao i aktivnosti i projekti koji će se realizirati s ciljem unapređenja stanja sigurnosti.

Također, izvršena je i analiza sigurnosne situacije na USK-a u pogledu aktuelne migrantske krize te su naložene mjere i radnje koje će se poduzimati u narednom periodu u cilju očuvanja pozitivnog sigurnosnog okruženja.

Jedna od tema današnjeg sastanka su mjere i aktivnosti koja će Uprava policije poduzimati u vezi „ Općih izbora 2018“. Sačinjen je i Okvirni plan po kojem su svi komadiri policijskih stanica, u obavezi izvršti analizu bezbjedonosne situacije te u skaldu sa istom postupati na terenu u vrijeme trajanja predizborne kampanje.

Gavni inspektor Družić, posebno je istakao, da u peridu predizborne kampanje, policijski službenici posebno iskažu visok stepen profesionalizma, da se ponašaju u skladu sa važećim propisima, etičkim kodeksom kao i smjernicama za postupanje policijskih službenika u vrijeme održavanja izbora, a kako bi omogućili da predizborna kampanja kao i sam dan izbora proteknu neometano i u demokratskom duhu.

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...