IOM je danas saopćio putem svoje Facebook stranice da je popravljen je krov na bivšem Đačkom domu u Borićima, čemu svjedoče i fotografije u prilogu. Osim toga, postavljena su vrata i prozori kako bi se osigurala zaštita od kiše i hladnog vremena. Također je postavljena i ograda unutar i oko objekta.

Ove aktivnosti podržali su USAID/Office of Transition Initiatives i European Commission.