“Sve analize u ovih mjesec dana, koje smo uradili, su pokazale da je najbolja i najisplativija solucija da razdvojimo Mercator od Konzuma i da se vratimo na početnu tačku”, kazao je Ramljak.

Prema njegovim riječima, to se kao najbolja solucija pokazalo i na današnjem sastanku sa dobavljačima.

“Vjerujem da ćemo povratiti njihovo povjerenje i da ćemo nastaviti sa poslovanjem. Isplate dobavljačima će biti već u septembru”, istakao je Ramljak.

On je dodao i da neće biti naglog otpuštanja radnika te da u nekim radnjama postoji i manjak radne snage. Ipak kazao je da će se nakon smirivanja situacije u Konzumu ići u dokapitalizaciju te firme.

Direktor sarajevskog Milkosa Adin Fakić kazao je da u razgovorima sa Konzumom sve vrijeme imaju transparentan odnos.

“Mi kao dobavljač nismo sumnjali u to, a danas je potvrđeno da će Konzum prihvatiti sva potraživanja i da će ih isplatiti u određenom vremenskom periodu”, kazao je.

U ovom slučaju Konzum u BiH je značajan radi očuvanja tržišta, pogotovo kada je riječ o kompanijama.