Medicinski fakultet u Sarajevu nije dostavio prof. dr. Rifatu Škrijelju, rektoru Univerziteta u Sarajevu (UNSA), uvjerenje o položenim postdiplomskim ispitima Sebije Izetbegović u Zagrebu, saznaje „Dnevni avaz“.

Dva zahtjeva
Škrijelj je od Medicinskog fakulteta u Sarajevu prije 15 dana tražio dokumentaciju koja se odnosi na akademsku karijeru dr. Sebije Izetbegović, generalne direktorice KCUS-a, ali je ona bila nepotpuna, zbog čega je prošle sedmice zahtijevao da se dopuni i pošalje nova.

Rektor je u dva navrata tražio informaciju o postdiplomskom studiju Izetbegović i dokumentaciju o izboru u zvanje asistenta, uz precizne dokaze i uvjerenja o položenim ispitima. Međutim, i u dopunjenoj informaciji Medicinski fakultet Rektoratu UNSA-e, kako saznajemo, nije dostavio uvjerenje o položenim postdiplomskim ispitima Sebije Izetbegović u Zagrebu.

Medicinski fakultet u Sarajevu poslalo je Rektoratu kopiju indeksa Sebije Izetbegović, koji nije relevantan dokaz o njenom akademskom obrazovanju.

– Nema ni odluke Medicinskog fakulteta u Sarajevu kojom se ispiti priznaju – tvrdi naš sagovornik, koji upoznat s kompletnom procedurom.

Kako nam je nezvanično rečeno, Škrijelj je odlučio tražiti i odgovore od Medicinskog fakulteta u Zagrebu kako bi se potvrdila vjerodostojnost indeksa. Podsjećamo, još je nelogično kako je i kada Sebija Izetbegović u Zagrebu 1993. godine položila prvi ispit na “postdiplomskom studiju”.

Ona je u molbi u avgustu 1994. godine Vijeću za naučnoistraživački rad i postdiplomski studij u Sarajevu navela da je upisala studij postdiplomske nastave 2. marta 1993. godine na Sveučilištu u Zagrebu – Medicinski fakultet.

Ali objavljeni „zagrebački“ indeks otkriva da je Sebija Izetbegović, kako je i navela, upisala postdiplomski studij 2. marta 1993. godine, a već 19. marta, tačnije za 17 dana, položila prvi ispit.

Nije registrirana
Pravo je pitanje kada je i kako Sebija Izetbegović odslušala nastavu u semestru, jer je tada nastava trajala dvije godine. Osim toga, svaki semestar je imao određeni broj predavanja i vježbi koje su morale biti obavljene da bi se pristupilo ispitu.

Utvrđeno je da Sebija nije bila registrirani polaznik na postdiplomskom studiju, što nam je nedavno potvrdila i prof. Sanja Kupešić, koja je u tom periodu radila na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i bila predavač.

Inspekcija traži dodatnu dokumentaciju
Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP) koji su prošle sedmice započeli nadzor na Medicinskom fakultetu u Sarajevu s ciljem provjere akademskog obrazovanja Izetbegović nastavljaju s radom.

Kako nam je potvrđeno jučer iz KUIP-a, inspekcijski nadzor se nastavlja prikupljanjem dodatne dokumentacije potrebne za provođenje inspekcijskog postupka. Medicinski fakultet je dužan dostaviti postupajućim inspektorima sve podatke u roku ne dužem od pet dana.

(avaz)